Προφίλ

  1. Αρχική
  2. Προφίλ

Η ΖΕΝΙΘ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της ζύγισης από το 1963.

Την πρώτη περίοδο της δραστηριότητας της εισήγαγε εξαρτήματα και συναρμολογούσε Ζυγούς Ωρολογιακού τύπου, τους οποίους κυκλοφορούσε με το όνομα “ZENITH”.

Την δεκαετία του 1970 κατασκεύαζε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, τις πλάστιγγες δαπέδου με το όνομα “ΤΙΤΑΝ” , πολλές από τις οποίες λειτουργούν ακόμα.

Από το 1982 άρχισε να κατασκευάζει ηλεκτρονικούς ζυγούς δαπέδου με το όνομα “MASCOT” σε συνεργασία με Ιαπωνική επιχείρηση του είδους. Το 2004 ανέλαβε αποκλειστικά τον εφοδιασμό με ηλεκτρονικούς Ζυγούς της Ολυμπιάδας της Αθήνας, με άριστα αποτελέσματα.

Σήμερα η επιχείρηση ασχολείται με την κατασκευή και εισαγωγή ηλεκτρονικών Πλαστίγγων, Ζυγών για επαγγελματική και εργαστηριακή χρήση, καθώς και συστημάτων αυτόματης ζύγισης.

Μια σοβαρή δραστηριότητα της ΖΕΝΙΘ ΑΕΒΕ, είναι η εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων κατασκευής ηλεκτρονικών ζυγιστικών μηχανισμών, μέσω της θυγατρικής επιχείρησης “ΖΕΝΙΘ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ”, τα οποία εξαρτήματα είναι: Δυναμοκυψέλες, Ενδείκτες βάρους, Εκτυπωτές, Junction box, Οθόνες, ειδικά καλώδια χαμηλής αντίστασης, Ετικέτες κλπ.

 


 

Βασικός άξονας και η αρχή της ΖΕΝΙΘ ΑΕΒΕ είναι να αφογκράζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη, να του προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να βρίσκεται πάντα δίπλα του όποτε την χρειαστεί.