Δ.Σ.

  1. Αρχική
  2. Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ της ΖΕΝΙΘ ΑΕΒΕ, συνήλθε σήμερα 1 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 μεσημβρινή  στην Έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Λεωφ. Κηφισού 91 στον Αγ.Ι. Ρέντη, κατόπιν από πρόσκληση της Προέδρου αυτού Μαργαρίτας Μουζίνσκα και συνέταξε την παρακάτω Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

---------------

Καλούνται οι Μέτοχοι της ΖΕΝΙΘ ΑΕΒΕ στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρείας στην οδό Κύπρου 26 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ασχοληθούν και αποφασίσουν για τα διάφορα οικονομικά θέματα.